Registrácia

    sa vstupného turnaja 29.9. o 18:00 (povinné)